PRIVACY- EN COOKIESTATEMENT

 

TalentWolf neemt de beveiliging van persoonsgegevens ernstig. TalentWolf heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van TalentWolf bij de verwerking van persoonsgegevens.

 

 

Verwerking persoonsgegevens door TalentWolf

TalentWolf kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk dan wel via een bedrijf) diensten van Talentwolf bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. TalentWolf kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

·         Contactgegevens : TalentWolf gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.

Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt TalentWolf de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van TalentWolf. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van TalentWolf en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

·         Bezoekersgegevens : op de website van TalentWolf (hierna aangeduid als: de website) worden de bezoekgegevens (waaronder jouw IP-adres) bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de website.

 

·         Betaalgegevens : TalentWolf gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.Delen met derden

TalentWolf kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 

·         Dienstverleners : TalentWolf deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor TalentWolf correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in België, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit TalentWolf een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TalentWolf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt TalentWolf jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.

 

·         Overheidsinstanties : Op verzoek van overheidsinstanties zal TalentWolf de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.