Wat is reflexologie?


Definitie
Reflexologie is een wetenschap die zich bezig houdt met het uitgangspunt dat er zich reflexzones op handen en voeten bevinden die corresponderen met alle klieren, organen en andere delen van het lichaam. Reflexzonetherapie is een unieke methode waarbij deze reflexzones met duim en vingers worden bewerkt. Het gebruik van reflexzonetherapie omvat (niet limitatief):
⦁ Verlichting van stress en spanning
⦁ Verbetering van doorbloeding en opheffen van blokkades in het zenuwstelsel
⦁ Bereiken van homeostase (zelfherstel)

Reflexzonetherapie ontspant
Het grootste deel van hedendaagse aandoeningen kan worden toegeschreven een stress en spanning. Daardoor ontstaan er op verschillende manieren ernstige en minder ernstige aandoeningen aan verschillende orgaanstelsels.

Reflexzonetherapie verbetert prikkelgeleiding en doorbloeding
Om er voor te zorgen dat het lichaam in balans blijft, is het van het grootste belang dat de doorbloeding en de innervatie van ieder orgaan en iedere klier optimaal zijn. Organen en klieren dragen bij aan het algehele welzijn van het lichaam. Elk levert zijn eigen bijdrage, maar ze krijgen elk hun instructies van het meest ingewikkelde stelsel: het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel vormt de ‘bedrading’ van het lichaam. Hierin kan zich een ‘kortsluiting’ ontwikkelen die vaak veroorzaakt wordt door druk op een belangrijke zenuwvlecht of zelfs op één enkele zenuw.
Naarmate er ontspanning optreedt, neemt de druk op de zenuwen en bloedvaten af waardoor de doorbloeding verbetert in alle delen van het lichaam.

Reflexzonetherapie helpt de natuur bij haar normaliserende functie
Door middel van reflexzonetherapie kunnen overactieve klieren en organen teruggebracht worden naar hun normale functie. Omgekeerd kunnen onderactieve klieren en organen weer op peil worden gebracht. Men moet wel opmerken dat normaliseren door middel van deze therapie nooit betekent van het ene uiterste in het andere brengen. Met andere woorden, als de homeostase eenmaal is bereikt, kan dit evenwicht niet worden verstoord door een gebied teveel te bewerken.

Zonetheorie
Onder reflexologie verstaat men het verband tussen de reflexzones op de voet en alle klieren en organen in het lichaam.

Wat is het verband?
De zonetheorie is van groot belang voor elke reflexzonetherapeut. Er mag echter geen verwarring ontstaan; de reflexen zijn geen zenuwbanen.

Wat houdt de zonetheorie in?
Er zijn tien lijnen of zones: een voor elke vinger of een voor elke teen. Ze lopen over de gehele lengte van het lichaam. Onze anatomie hangt samen met die zones. Ieder orgaan en iedere klier ligt in een bepaalde zone en hebben hun corresponderende deel van de voet.
Een afwijking waar dan ook in een zone kan alles wat zich in die zone bevindt, beïnvloeden.

(Bron: Reflexologie – Dwight Byers)

 
 
 
Reflexologie is een natuurlijke, niet-invasieve en holistische therapie die tal van voordelen kan bieden voor lichaam en geest.
Een unieke eigenschap van reflexologie is het vermogen om ontspanning te bevorderen, stress en angst te verminderen en het algehele welzijn te verbeteren.

In tegenstelling tot andere vormen van massage of lichaamswerk richt reflexologie zich op specifieke reflexpunten op de voeten, handen en oren die corresponderen met verschillende organen en systemen in het lichaam.
Door druk uit te oefenen op deze punten kan een reflexoloog de natuurlijke genezingsprocessen van het lichaam stimuleren, de bloedsomloop verbeteren en de balans in het lichaam herstellen.

Een andere eigenschap van reflexologie is de toegankelijkheid. Het kan worden uitgevoerd bij mensen van alle leeftijden en op bijna elke locatie, waardoor het een handige en betaalbare optie is voor mensen die op zoek zijn naar natuurlijke en holistische gezondheidsoplossingen.

Bovendien kan reflexologie worden gebruikt in combinatie met andere complementaire therapieën, zoals aromatherapie of acupunctuur, om hun effecten te versterken en een meer omvattende benadering van genezing te bieden.

Reflexologie wordt vaak gebruikt als een vorm van aanvullende therapie om een reeks fysieke en emotionele aandoeningen te helpen verlichten.

Reflexologie is dus een complementaire therapie en mag niet worden gebruikt als vervanging voor conventionele medische behandelingen.
Wie overweegt reflexologie te proberen, dient dit eerst met de zorgverlener te bespreken.


Patiëntenpopulatie:
Zowel mannen als vrouwen:
⦁ CVS/fibromalgie – chronische vermoeidheid en pijn
⦁ Algemene stress-klachten
⦁ Maag- en darmklachten
⦁ Menstruatiepijn
⦁ Hoofdpijn
⦁ …